Předmět: Didaktika gymnastiky

Předmět: Didaktika gymnastiky – Okruhy ke zkouškám

Kód předmětu:

ON2320107

Obor:

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – TV, násl. mgr. studium

Druh zkoušky:

ústní zkouška

Typ studia:

Prezenční Magisterské

Zkouška se skládá z jedné otázky z teorie a jedné otázky z komplexní analýzy prvků.Teorie

 1. Podporová příprava
 2. Odrazová a doskoková příprava
 3. Rotační příprava
 4. Zpevňovací příprava
 5. Balanční příprava
 6. Struktura hodiny gymnastiky
 7. Organizační formy v gymnastice
 8. Didaktické styly
 9. Didaktické metody
 10. Didaktické zásady
 11. Věková, zdravotní a výkonnostní hlediska při výběru prvků obtížnosti
 12. Motorické učení v gymnastice
 13. Rámcový vzdělávací program – základy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)
 14. Rámcový vzdělávací program – rytmické druhy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)
 15. Rámcový vzdělávací program – kondiční druhy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

Komplexní analýza prvků obtížnosti  z hlediska techniky (zařazení cvičebního tvaru do terminologického a pohybového strukturálního systému, a kinematická charakteristika, popis techniky) a metodiky (pohybové předpoklady k nácviku, průpravná cvičení, metodický postup, záchrana a dopomoc)

 

Doporučená literatura

 1. Chrudimský, J., Krištofič, J., Marek, j., Vorálková, J. Gymnastika v obrazech. Praha: UK FTVS, 2012. Multimediální učební text.
 2. Chrudimský, J., Šimůnková, I., Novotná, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha: UK FTVS, 2013. Multimediální učební text.
 3. Fialová, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.
 4. Hájková, J. – Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum, 2005.
 5. Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.
 6. Kos, B. Gymnastické systémy. Praha: UK, 1990.
 1. Krištofič, J. Základy biomechaniky gymnastických cvičení. Praha: ČOS., 1997.
 1. Krištofič, J. Gymnastika. Praha: Karolinum, 2003.
 2. Krištofič, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.
 3. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.
 4. Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014
 5. Novotná, V. Panská, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. Multimediální učební text.
 6. Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.
 7. Tůma, Z., Zítko, M., Libra, M. Kapitoly o gymnastice. Praha: ČOS, 2004.
 8. Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.