ZÁSADY PSANÍ DP / BP

 1. K psaní přistoupíme až po zvládnutí problému a souvislostí
  důkladná znalost literatury k problému a všech činitelů, máme zpracované výsledky výzkumu atd.
 2. Zpracujeme podrobnou osnovu
  logická struktura a obsah kapitol, návaznost, obsahová úplnost.
 3. Sledujeme:
  • jasnost, přehlednost, srozumitelnost
  • ujasněnost problému v šířce i hloubce
  • systematičnost a správnost všech úvah
  • logickou uspořádanost myšlenek
  • přesnost užité terminologie
  • pravopis a interpunkci
  • správnou bibliografickou citaci a odkazy
  • stručné a výstižné vyjadřování
 4. Dodržet princip opakovatelnosti práce
  Je třeba poskytnout veškeré informace, aby mohl být výzkum opakován někým jiným a mohl dojít ke stejným výsledkům
 5. Neustálá revize
  Přeorganizovávání textu, škrtání zbytečností, rozvleklostí /- podrobnost neznamená plýtvat slovy/, ev. reformulace klíčových míst, která mají být logicky provázána /zejména cíl, problém, hypotézy, závěry/
 6. Autorský odstup
  po napsání práci na nějakou dobu odložit – obnoví se autorská kritičnost /při ponoření do práce je deformovaná/ – zvýší se tak objektivita hodnocení vlastní práce
 7. Dát přečíst nezainteresovanému
  upozorní na nesrozumitelná místa – stylistické úpravy
 8. Dát přečíst odborníkovi
  a naučit se přijmout kritiku – nemusíme vše akceptovat, ale věnovat vážnou, pečlivou a objektivní pozornost kompetentní kritikou může práce jenom získat !!!