Diplomové a bakalářské práce.

Zadání diplomových a bakalářských prací

Zadání vypsaného tématu: student projedná svuj zájem se členem katedry, který dané téma vypsal.

Zadání samostatného tématu: student projedná svuj zájem se členem katedry, který je předběžně srozumněn s vedením práce na zvolené téma, konečný verdikt má zásadně vedoucí katedry.

Zadání diplomové nebo bakalárské práce sepisuje vedoucí práce na příslušném formuláři a po schválení vedoucím katedry si originál zadání vyzvedne student proti podpisu na sekretariátu katedry v Brandýse.

Zpracování diplomových a bakalářských prací

Obecná struktura diplomové / bakalářské práce [stáhnout .DOC]

Zásady psaní diplomové / bakalářské práce [stáhnout .DOC]

Formulář pro zadání diplomové práce [stáhnout .DOC]

Formulář pro zadání bakalářské práce [stáhnout .DOC]

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby záverecné práce – [stáhnout .PDF]
Pozn.: Tento formulár by mel být soucástí Bc./Dip. práce, priložený jako poslední list.

Vypsaná témata pro rok 2013/2014

zobrazit: diplomové práce doc   bakalářské práce bach

bach Úpoly v tělesné výchově na 2. stupni ZŠ ve vybraném regionu
PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.
 bach Úpoly v tělesné výchově na SŠ ve vybraném regionu
PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.
bach Držení těla předškolních dětí
Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
bach Üroveň základních schopností a dovedností předškolních dětí
Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
bach Koordinační basketbalová příprava
Mgr. Zdeňka Engelthalerová
bach Stimulace rovnovážných koordinačních schopností v MŠ
Mgr. Zdeňka Engelthalerová
bach Stimulace rytmických koordinačních schopností v MŠ
Mgr. Zdeňka Engelthalerová
bach Roční tréninkový plán ve zvoleném gymnastickém sportu
PaedDr. Jana Hájková
bach Taktická příprava ve zvoleném sportovním odvětví
PaedDr. Jana Hájková
bach Nabídka sportovních aktivit ve vybraném regionu
Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
bach Názory vybrané skupiny obyvatelstva na zdraví, tělesnou zdatnost, tělesnou výkonnost a psychickou odolnost člověka
Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
bach Sport a volný čas vybrané skupiny obyvatelstva
Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
bach Kompenzační cvičení jako součást tréninkového plánu vrcholových sportovců
PaedDr. Marie Hronzová
bach Tělesná oslabení a jejich vyrovnávání pomocí kompenzačních cvičení
PaedDr. Marie Hronzová
bach Zdravotně orientovaná a kompenzační cvičení pro osoby se sedavým způsobem zaměstnání
PaedDr. Marie Hronzová
bach Amatérská volejbalová liga – Martina Kaltounková
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
bach Lesní mateřská škola – Petra Smutná
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
bach Psychomotorické pomůcky a jejich využití v interdisciplinárním výukovém pojetí – Michaela Petlíková
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
bach Současná volejbalové pravidla – tendence, historický vývoj – Daniel Otawa
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
bach Výuka plážového volejbalu na ZŠ v daném regionu – Marek Fešar
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
bach Využití netradičních pomůcek v projektu pro MŠ-Kubánková Tereza 
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
bach Čeští a českoslovenští sportovci na OH
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
bach Hromadná tělovýchovná vystoupení v Československu a v Českých zemích
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
bach Oblíbenost jednotlivých sportovních odvětví mezi dětmi mladšího a staršího školního věku
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
bach Regionální dějiny TV a sportu
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
bach Pohybový režim žáků …
Mgr. Věra Kuhnová
bach Školní úrazy …
Mgr. Věra Kuhnová
bach Gymnastika v programu MŠ
PaedDr. Otakar Mojžíš
bach Lední hokej žen a jeho specifika
PaedDr. Ladislav Pokorný
bach Trénink brankáře v házené
PaedDr. Ladislav Pokorný
bach Veřejné bruslařské školy
PaedDr. Ladislav Pokorný
bach Výuka bruslení u dětí předškolního věku
PaedDr. Ladislav Pokorný
bach Způsoby realizace útočné fáze hry v ledním hokeji na různé úrovni výkonnosti.
PaedDr. Ladislav Pokorný
bach Badminton na ZŠ
PaedDr. Ivan Přibyl
bach Hry v přírodě
PaedDr. Ivan Přibyl
bach Čeští přemožitelé kanálu La – Manche
PaedDr. Irena Svobodová
bach Historie plavecké výuky v daném regionu.
PaedDr. Irena Svobodová