Podmínky členství

Podmínky členství ve VŠSK

caus_sm

Jak se ucházet o členství ve VŠSK?

  1. Vyhledat vedoucí oddílu a vyjádřit mu svůj zájem stát se členem.
  2. Vedoucí posoudí možnost zařazení zájemce do oddílu.
  3. Vyřídit formality, týkající se registrace (průkaz člena) a zaplacení členských příspěvků VŠSK na jeden kalendářní rok, nejpozději do 15. března (resp. na půlrok do 15. října). Vše u jednatelky VŠSK PaedDr.Hájkové.
  4. Uhradit případné oddílové příspěvky.
  5. Pilně sportovat a účastnit se dalšího života zvoleného oddílu.

Členské příspěvky

S ohledem na vývoj české měny, ekonomickou situaci VŠSK, omezenost státních zdrojů a snahu udržet, případně zlepšit činnost jednotlivých oddílů se po dlouhých letech přistupuje ke zvýšení všech příspěvků takto:

studenti UK PedF 400,- Kč / rok
zaměstnanci UK PedF 500,- Kč / rok
učitelé KTV 500,- Kč / rok
důchodci, ženy na MD 250,- Kč / rok

 

 

 

 

15Česká asociace univerzitního sportu, Atletická 100/2, 160 17 Praha 6-Břevnov, IČ 45770662, spisová značka L 616 (dále jen „ČAUS“), zastoupená předsedkyní PaedDr. Ivanou Ertlovou

 

vydává

 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace

ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2017 na základě Rozhodnutí MŠMT ČR č. 50_90_0002/2017

 

Příjemce dotace: Vysokoškolský sportovní klub Pedagogické fakulty UK Praha, Brandýs
Právní forma: spolek
IČ: 43750613
Číslo účtu: 423306319/0800
Adresa sídla             
Ulice a č. p.: Královická 915
Město: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav PSČ: 250 01
Osoba oprávněná jednat za příjemce
Jméno a příjmení: Ladislav Pokorný
E-mail: pok.lad§email.cz  Telefon: 602860036

 

Název programu: Program IX – Organizace školního a univerzitního sportu; dle vyhlášené Státní podpory sportu č. j. MSMT-29 154/2016-1
Název projektu: Podpora pravidelné sportovní a tělocvičné činnosti studentů
Evid. č. projektu: SPORT-IX-0004/2017
Účel dotace: Sportovní činnost studentů VSK a VŠTJ
Přílohy:  1. „Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace“, 2. Tabulky k vyúčtování dotace
Lhůta použití dotace: Dotaci lze použít na náklady roku 2017 vzniklé od 1. 1. 2017, které souvisejí s plněním účelu dotace, a budou uhrazeny nejpozději
do 31. 1. 2018.“
Údaje v Kč
Celkový objem dotace: 40.325,-,-

 

Podíl dotace ze státního rozpočtu na financování projektu činí 100 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu, neboť projekt je významný.