PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

ktv pedf uk

Konzultační hodiny, kontakt

 

Konzultační hodiny –  do konce roku 2018

Br.     –   11.10. 12:15, 25.10. – 12:15, 1.11. – 12:15, 23.11. – 11:00, 30.11. – 11:00, 7.12. – 11:00, 21.12. – 11:00

Rett.  – 5.10. – 11:00, 15.10. – 11:00, 23.10. –  9:00, 30.10. – 9:00, 6.11. – 9:00, 13.11. – 9:00, 22.11. – 11:30,

27.11. – 9:00, 4.12. – 9:00, 18.12. – 9:00

 

ladislav.kaspar@pedf.cuni.cz

221 900 676 Brandýs; 221 900 289 Praha

Funkce

Vedoucí KTV
Senátor AS UK PedF

Odborné zaměření

Dějiny tělesné kultury
Atletika
Sporty a pobyt v přírodě

Ostatní

Předseda komise SZZk
Člen Olympijské akademie
Člen komise pro rigorózní řízení                                                                                                                             Člen stipendijní komise                                                                                                                                           Člen dislokační komise                                                                                                                                             Člen komise pro vícekriteriální hodnocení kateder

Spoluřešitel projektu MŠMT ČR č. j. 13196/2000-30 „Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit“ – tématický okruh – region.

Témata diplomových  a bakalářský prací

Diplomová:

dip     Atletika na základních a středních školách

Jednotlivé atletické disciplíny a možnosti jejich výuky na na základních a středních školách

 

dip     Regionální dějiny tělesné výchovy a sportu

Vznik a vývoj sportovních a tělovýchovných organizací v českých zemích

 

 

Bakalářská:

bach          Atletika na základních a středních školách

Jednotlivé atletické disciplíny a možnosti jejich výuky na na základních a středních školách

 

        Regionální dějiny tělesné výchovy a sportubach

Vznik a vývoj sportovních a tělovýchovných organizací v českých zemích