PaedDr. Marie Hronzová

Konzultační hodiny, kontakt

Vzhledem k možným změnám v níže uvedených termínech doporučuji individuální domluvu a ověření předem na: marie.hronzova@pedf.cuni.cz

KH

Brandýs:
22.5. 5., 9., 12.,16.6. - 9:00
14.6. - 12:00
20.6. - 15:00
 
Rettigové:
24.5. - 9:00
26.5., 7.6. - 8:00
10.7. - 10:00

kurzy: 27.5 - 3.6. Poříčí
    26. - 30.6. Vltava

dovolená: 11.8. - 8.9.

KH září: 11.9. 11,30 - 12,30 Brandýs
     14.9. 8,30 Rettigové
     21.9. 11,30 - 12,30 Brandýs
     

 

marie.hronzova@pedf.cuni.cz

221 900 691 Brandýs; 221 900 289 Praha

Funkce

odborná asistentka
zástupce vedoucího katedry
koordinátor pro zahraniční aktivity

Odborné zaměření

Zdravotní tělesná výchova
Outdoorové aktivity – kola, lyže, voda, outdoor learning

Ostatní

Členka komise SZZk

Lektorka Českého svazu lyžařů
Lektorka Pražského svazu lyžařů
Diplomovaná učitelka lyžování

Témata diplomových  a bakalářský prací

Diplomová: dip

Bakalářská:bach

dip

Kompenzační cvičení a jejich využití na školách se sportovní specializací

Průzkum škol či tříd jednostranně zaměřených (jedno sportovní odvětví či disciplina). Začlenění kompenzačních cvičení do výuky (tréninku), zjištění jejich efektivnosti a vlivu na výkonnost a zdraví dětí. (Kromě plavání – již zadáno.)
dip

Outdoorové vyučování na základních školách

Definování pojmu „Outdoorové vyučování“ v kontextu s evropským pojetím. Možnosti a význam outdoorového vyučování v jednotlivých předmětech s důrazem na zdravý tělesný pohyb. Návrh outdoorových programů pro jednotlivé předměty a ověření v praxi.
dip

Zdravotně orientované cvičební programy a jejich uplatnění ve školách

Zmapování existence a nabídky zdravotně orientovaných cvičebních programů. Průzkum stavu využívání těchto programů na vybraném typu škol. Návrh možností dalšího využití zdravotně orientovaných programů ve školách a ověření v praxi.
bach

Kompenzační cvičení jako součást tréninkového plánu vrcholových sportovců

Průzkum stavu zastoupení kompenzačních cvičení v tréninkovém procesu u vrcholových sportovců ve vybraném sportovním odvětví. Jejich rozložení, četnost, vhodnost, provedení, kontrola, aktualizace. Zjišťování vlivu kompenzačních cvičení na zdraví a výkon sportovce. Vlastní kompenzační cvičební programy, ověření v praxi. (Před zadáním nutno konzultovat, některá sportovní odvětví jsou již zadána.)
bach

Tělesná oslabení a jejich vyrovnávání pomocí kompenzačních cvičení

Charakteristika jednoho vybraného typu tělesného (smyslového)oslabení a možnosti korekce pomocí souboru tělesných cvičení. Práce bude obsahovat kromě teoretické části také část výzkumnou (ověření na vybrané skupině probandů) nebo případovou studii. (Před zadáním nutno konzultovat, některá oslabení již zvolena.)
bach

Zdravotně orientovaná cvičení a pohybové aktivity pro osoby staršího věku

Charakteristika nejčetnějších problémů u lidí staršího věku. Návrh kompenzačních cvičení, pohybových aktivit a zdravotně orientovaných cviků a programů pro lidi staršího věku. Ověření v praxi.