Kvě 03

Souborná zkouška ze sportovních her

Souborná zkouška ze SH se koná v úterý 22.5. 2018 od 12:00 v tělocvičně PedF UK V Brandýse nad Labem.

Dub 30

Konference

Program konference „Učitel a žák ve výuce tělesné výchovy na základní a střední škole

Termín: středa 2. května 2018 v 9:00 h. Místo: PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Velký sál (v suterénu budovy) Akce se koná v rámci projektu PROGRES Q17 – Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu.
9:00-9:15 Nahrání příspěvků 9:15 Zahájení konference 9:30 PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Aktuální problémy tělesné výchovy na 2. stupni základní školy pohledem učitelů tělesné výchovy 9:45 PhDr. Rostislav Havel Názory učitelů na standardy tělesné výchovy 10:00 Mgr. David Cihlář, Ph.D., Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. Faktory ovlivňující hodnocení žáků 2. stupně základních škol v tělesné výchově 10:15 Doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Pedagogické praxe studentů učitelství a jejich vliv na formování profesní orientace 10:30 Doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. Profesní příprava studentů tělesné výchovy v didaktice – Projekt didaktického lyžařského kurzu 10:45 PaedDr. Martin Tůma, PhD. Sportovní hry v přípravě budoucích učitelů TV 11:00 PaedDr. Ladislav Pokorný Materiální podmínky pro výuku tělesné výchovy
13:00 PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Jakou mají mimoškolní činnost žáci pohybově neúspěšní? 13:15 Mgr. Tomáš Polívka Hodnocení motorické výkonnosti dětí mladšího školního věku 13:30 Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. Diagnostika úrovně motoriky dětí ve věku 8 – 13 let pomocí testové baterie MABC – 2 13:45 Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. Představení testové baterie MOBAK 3 a možnosti využití na 1. stupni ZŠ 14:00 PaedDr. Irena Svobodová Plavecká výuka žáků mladšího školního věku 14:15 Mgr. Alena Migdauová Pohyb pro inkluzi 14:30 PhDr. Dlouhý, Ph.D., Mgr. Věra Kuhnová Speciální pohybový program ovlivňující výkonovou motivaci adolescentů se sluchovým postižením 14:45 PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Geografické aspekty životního stylu a životosprávy středoškolských učitelů tělesné výchovy

Dub 17

Souborná zkouška z gymnastiky

Souborná zkouška z gymnastiky se bude konat v pondělí 21. 5. od 10 hodin. Příprava nářadí a rozcvičení je možné od 9.30.

Dub 08

Dne 10.4. odpadají KH doc. Dvořákové z důvodu účasti na mezinár. konferenci.

Dub 02

KH doc. Dvořákové dne 3.4. se z důvodů výuky posunují na 11-11.40

Bře 16

Výběrové řízení pro stud. pobyty v rámci programu Erasmus+

Informace k výběrovému  řízení pro stud. pobyty v rámci programu Erasmus+

na KATEDŘE TĚLESNÉ VÝCHOVY

Místo: PedF UK Brandýs nad Labem

Datum a čas: pondělí  19. března 2018 od  10:00 hod

 

Podmínky výběrového řízení:  do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Bc. i NMgr. programu, kteří mají ukončený alespoň první ročník a plní bezproblémově studijní povinnosti.

Uchazeči si k výběrovému řízení připraví:

  • prezentaci svého studijního záměru v českém a anglickém jazyce (ústně i písemně)
  • zdůvodnění volby zahraniční univerzity a předběžná volba vyučovaných programů na partnerské univerzitě (ve shodě se studijním oborem)
  • výpis ze SIS – přehled dosavadních studijních výsledků + studijní průměr v posledním roce studia

Bře 09

KH Mgr. Hany Rotkové

KH Mgr. Hany Rotkové budou v LS vždy v úterý od 16-17hod, v Brandýse n.L.

Úno 01

Gymnastika I.

Možnost doplnění písemných i praktických zápočtových požadavků z Gymnastiky I. – 7. 2. 2018 v 11:00hod. v Brandýse n.L.

Led 29

Instruktor plavání 17. 3. 2018

Možnost platby převodem je do 12.3.2018 na účet č.: 423306319 / 0800, do zprávy pro příjemce napište prosím Vaše příjmení a „Instruktor plavání“!!!
Přihlášky vyplňujte na: https://docs.google.com/…/1eTcLmUotenXtfdCRazb5ktVWi4N…/edit

Instruktor

Led 23

Přesunutí konzultačních hodin

Z důvodu nemoci budou zítřejší konzultace přesunuty až na další středu – tj. na 31.1. 2018 (Brandýs, 14 – 15 h). Děkuji za pochopení.

M.Dlouhý

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky