Čer 05

Výsledky testu z didaktiky TV 28.5. 2018 I.st. ZŠ

Výsledky testu z didaktiky TV 28.5. 2018 I.st. ZŠ – viz web ktv  – moje infostránky. M.Dlouhý

Čer 03

Dovolená dr. Pokorného

Vážení studenti, kteří u mne děláte bakalářskou nebo diplomovou práci a chcete obhajovat na podzim 2018, připomínám včas, že budu fungovat do 28.6. a pak až od 16.7. 2018. V termínu mezi těmito daty nebudu na telefonu ani na emailu a tudíž se mnou nebude možné vaše práce konzultovat. Prosím přizpůsobte vaše aktivity mým možnostem, jinak riskujete, že vaši práci nebudu moci dostatečně kontrolovat.

Čer 03

Souborná zkouška ze sportovních her

Další termín souborky ze sportovních her je úterý 5.6. 2018 od 13:00 v tělocvičně PedF UK v Brandýse nad Labem.

Kvě 23

Konzultační hodiny Mgr. Hany Rotkové

Úterý 16-17hod.  Brandýs n.L.

12.6. 2018  LK Poříčí

Kvě 19

Atletika – náhradní termíny

Zápočty z atletiky II a atletiky IV lze plnit těchto termínech: středa 23.5. ve 12:00,  úterý 5.6. v 9:00,  pondělí 11.6. v 8:30, středa 20.6. v 8:30, v pátek 29.6. v 9:00

Zkoušku z atletiky IV  lze plnit těchto termínech:  úterý 5.6. v 9:30,  pondělí 11.6. v 9:00, středa 20.6. v 9:00, v pátek 29.6. v 9:30

Podle potřeby může být výjimečně vypsán také jeden zářijový termín na plnění zápočtů i zkoušky

Zkoušku lze vykonat pouze po splnění příslušných zápočtových požadavků. Zápočet a zkoušku nelze konat v témže termínu (!!!).

Kvě 14

Atletika

Test z pravidel atletiky, konaný dne 11. 5. 2018 nesplnila Tereza Houskové. Ostatní splnili.

Kvě 05

Výsledky testu z didaktiky

Výsledky testu z didaktiky TV ze 7.5. pro I.st. ZŠ (spec. TV) a z 30.4.2018 pro I.st. ZŠ (ostatní spec.) jsou na mých infostránkách na webu ktv.

M.Dlouhý

Kvě 03

Souborná zkouška ze sportovních her

Souborná zkouška ze SH se koná v úterý 22.5. 2018 od 12:00 v tělocvičně PedF UK V Brandýse nad Labem.

Dub 30

Konference

Program konference „Učitel a žák ve výuce tělesné výchovy na základní a střední škole

Termín: středa 2. května 2018 v 9:00 h. Místo: PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Velký sál (v suterénu budovy) Akce se koná v rámci projektu PROGRES Q17 – Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu.
9:00-9:15 Nahrání příspěvků 9:15 Zahájení konference 9:30 PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Aktuální problémy tělesné výchovy na 2. stupni základní školy pohledem učitelů tělesné výchovy 9:45 PhDr. Rostislav Havel Názory učitelů na standardy tělesné výchovy 10:00 Mgr. David Cihlář, Ph.D., Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. Faktory ovlivňující hodnocení žáků 2. stupně základních škol v tělesné výchově 10:15 Doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Pedagogické praxe studentů učitelství a jejich vliv na formování profesní orientace 10:30 Doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. Profesní příprava studentů tělesné výchovy v didaktice – Projekt didaktického lyžařského kurzu 10:45 PaedDr. Martin Tůma, PhD. Sportovní hry v přípravě budoucích učitelů TV 11:00 PaedDr. Ladislav Pokorný Materiální podmínky pro výuku tělesné výchovy
13:00 PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Jakou mají mimoškolní činnost žáci pohybově neúspěšní? 13:15 Mgr. Tomáš Polívka Hodnocení motorické výkonnosti dětí mladšího školního věku 13:30 Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. Diagnostika úrovně motoriky dětí ve věku 8 – 13 let pomocí testové baterie MABC – 2 13:45 Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. Představení testové baterie MOBAK 3 a možnosti využití na 1. stupni ZŠ 14:00 PaedDr. Irena Svobodová Plavecká výuka žáků mladšího školního věku 14:15 Mgr. Alena Migdauová Pohyb pro inkluzi 14:30 PhDr. Dlouhý, Ph.D., Mgr. Věra Kuhnová Speciální pohybový program ovlivňující výkonovou motivaci adolescentů se sluchovým postižením 14:45 PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Geografické aspekty životního stylu a životosprávy středoškolských učitelů tělesné výchovy

Dub 17

Souborná zkouška z gymnastiky

Souborná zkouška z gymnastiky se bude konat v pondělí 21. 5. od 10 hodin. Příprava nářadí a rozcvičení je možné od 9.30.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky