Kvě 19

Atletika – náhradní termíny

Zápočty z atletiky II a atletiky IV lze plnit těchto termínech: středa 23.5. ve 12:00,  úterý 5.6. v 9:00,  pondělí 11.6. v 8:30, středa 20.6. v 8:30, v pátek 29.6. v 9:00

Zkoušku z atletiky IV  lze plnit těchto termínech:  úterý 5.6. v 9:30,  pondělí 11.6. v 9:00, středa 20.6. v 9:00, v pátek 29.6. v 9:30

Podle potřeby může být výjimečně vypsán také jeden zářijový termín na plnění zápočtů i zkoušky

Zkoušku lze vykonat pouze po splnění příslušných zápočtových požadavků. Zápočet a zkoušku nelze konat v témže termínu (!!!).

Kvě 18

Předběžný rozpis SSZ

SZZ-léto 2018

Kvě 14

Atletika

Test z pravidel atletiky, konaný dne 11. 5. 2018 nesplnila Tereza Houskové. Ostatní splnili.

Kvě 09

Volejbalový turnaj

Ve středu 16.5.2018 se bude konat volejbalový turnaj v tělocvičně PedF UK V Brandýse nad Labem. Začátek v 9:00. Zájemci hlaste svoje družstva dr. Pokornému do pondělí 14.5. 2018. Informace podá dr. Pokorný osobně.

Kvě 05

Výsledky testu z didaktiky

Výsledky testu z didaktiky TV ze 7.5. pro I.st. ZŠ (spec. TV) a z 30.4.2018 pro I.st. ZŠ (ostatní spec.) jsou na mých infostránkách na webu ktv.

M.Dlouhý

Kvě 05

KH docenta Hrabince

10.5.2018  14:00-15:00  KTV v Brandýse
17.5.2018  10:00-11:00  KTV v Rettigové
23.5.2018   10-11 KTV v Rettigové
29.5.2018   10-11 KTV v Rettigové
31.5.2018   10-11 KTV v Rettigové
6.6.2018   10-11 KTV v Rettigové

Kvě 03

Souborná zkouška ze sportovních her

Souborná zkouška ze SH se koná v úterý 22.5. 2018 od 12:00 v tělocvičně PedF UK V Brandýse nad Labem.

Dub 30

Konference

Program konference „Učitel a žák ve výuce tělesné výchovy na základní a střední škole

Termín: středa 2. května 2018 v 9:00 h. Místo: PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Velký sál (v suterénu budovy) Akce se koná v rámci projektu PROGRES Q17 – Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu.
9:00-9:15 Nahrání příspěvků 9:15 Zahájení konference 9:30 PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Aktuální problémy tělesné výchovy na 2. stupni základní školy pohledem učitelů tělesné výchovy 9:45 PhDr. Rostislav Havel Názory učitelů na standardy tělesné výchovy 10:00 Mgr. David Cihlář, Ph.D., Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. Faktory ovlivňující hodnocení žáků 2. stupně základních škol v tělesné výchově 10:15 Doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Pedagogické praxe studentů učitelství a jejich vliv na formování profesní orientace 10:30 Doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. Profesní příprava studentů tělesné výchovy v didaktice – Projekt didaktického lyžařského kurzu 10:45 PaedDr. Martin Tůma, PhD. Sportovní hry v přípravě budoucích učitelů TV 11:00 PaedDr. Ladislav Pokorný Materiální podmínky pro výuku tělesné výchovy
13:00 PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Jakou mají mimoškolní činnost žáci pohybově neúspěšní? 13:15 Mgr. Tomáš Polívka Hodnocení motorické výkonnosti dětí mladšího školního věku 13:30 Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. Diagnostika úrovně motoriky dětí ve věku 8 – 13 let pomocí testové baterie MABC – 2 13:45 Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. Představení testové baterie MOBAK 3 a možnosti využití na 1. stupni ZŠ 14:00 PaedDr. Irena Svobodová Plavecká výuka žáků mladšího školního věku 14:15 Mgr. Alena Migdauová Pohyb pro inkluzi 14:30 PhDr. Dlouhý, Ph.D., Mgr. Věra Kuhnová Speciální pohybový program ovlivňující výkonovou motivaci adolescentů se sluchovým postižením 14:45 PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Geografické aspekty životního stylu a životosprávy středoškolských učitelů tělesné výchovy

Dub 17

Souborná zkouška z gymnastiky

Souborná zkouška z gymnastiky se bude konat v pondělí 21. 5. od 10 hodin. Příprava nářadí a rozcvičení je možné od 9.30.

Dub 08

Dne 10.4. odpadají KH doc. Dvořákové z důvodu účasti na mezinár. konferenci.

Starší příspěvky «