Okruhy pro dovednostní minimum – plavání

Předmět: plavání

Kód předmětu:

OB7320217

Obor:

Učitelství pro mateřské školy

Studijní program B 7507: Specializace v pedagogice
Učitelství pro mateřské školy – specializace na TV
Číslo kurzu: OB7320217
Název:
Dovednostní minimum – plavání
Typ: povinný
Modul: Předmětově didaktický modul II
Rozsah: 0/2
Vstupní podmínky: –
Formy: seminář
Způsob ukončení: Klasifikovaný zápočet
Kredity: 1
Semestr (doporučený): 4
Požadavky k zápočtu: na známku dobře:
– uplavat souvisle 100m jedním plaveckým způsobem se startovním skokem, bez časového limitu
– uplavat pod vodou: ženy 10m, muži 12m
na známku velmi dobře:
– uplavat souvisle 100m jedním plaveckým způsobem se startovním skokem do časového limitu: ženy 2:12 min, muži 2:04 min.
– uplavat pod vodou: ženy 13m, muži 17m
na známku výborně:
– uplavat souvisle 100m jedním plaveckým způsobem se startovním skokem do časového limitu: ženy 2:05 min, muži 1:58 min.
– uplavat pod vodou: ženy 17m, muži 22mStudijní program B 7507: Specializace v pedagogice
Učitelství pro mateřské školy – specializace na VV,HV,DV
Číslo kurzu: OB7320223
Název:
Dovednostní minimum – plavání
Typ: povinný
Modul: Předmětově didaktický modul II
Rozsah: 0/2
Vstupní podmínky: –
Formy: seminář
Způsob ukončení: Klasifikovaný zápočet
Kredity: 1
Semestr (doporučený): 4
Požadavky k zápočtu: na známku dobře:
– uplavat souvisle 100m jedním plaveckým způsobem se startovním skokem, bez časového limitu
– uplavat pod vodou: ženy 10m, muži 12m
na známku velmi dobře:
– uplavat souvisle 100m jedním plaveckým způsobem se startovním skokem do časového limitu: ženy 2:20 min, muži 2:12 min.
– uplavat pod vodou: ženy 13m, muži 17m
na známku výborně:
– uplavat souvisle 100m jedním plaveckým způsobem se startovním skokem do časového limitu: ženy 2:13 min, muži 2:06 min.
– uplavat pod vodou: ženy 17m, muži 22mStudijní program B 7507: Specializace v pedagogice
Učitelství pro mateřské školy – specializace na VV,HV,DV
kombinované studium
Číslo kurzu: OKB7320217
Název:
Dovednostní minimum – plavání
Typ: povinný
Modul: Předmětově didaktický modul II
Rozsah: 0/0
Vstupní podmínky: –
Formy: seminář
Způsob ukončení: Klasifikovaný zápočet
Kredity:
Semestr (doporučený):
Požadavky k zápočtu: na známku dobře:
– uplavat souvisle 100m jedním plaveckým způsobem se
skokem (nevyžaduje se skok po hlavě ze startovního
bloku), bez časového limitu
– uplavat pod vodou: ženy 10m, muži 12m
na známku velmi dobře:
– uplavat souvisle 100m jedním plaveckým způsobem se
skokem (nevyžaduje se skok po hlavě ze startovního
bloku), do časového limitu: ženy 2:25 min, muži 2:17 min.
– uplavat pod vodou: ženy 13m, muži 17m
na známku výborně:
– uplavat souvisle 100m jedním plaveckým způsobem se
skokem (nevyžaduje se skok po hlavě ze startovního
bloku), do časového limitu: ženy 2:18 min, muži 2:11 min.
– uplavat pod vodou: ženy 17m, muži 22m

Doporučená literatura

kód předmětu:
OB7320217
OB7320223
OKB7320217