Bře 16

Výběrové řízení pro stud. pobyty v rámci programu Erasmus+

Informace k výběrovému  řízení pro stud. pobyty v rámci programu Erasmus+

na KATEDŘE TĚLESNÉ VÝCHOVY

Místo: PedF UK Brandýs nad Labem

Datum a čas: pondělí  19. března 2018 od  10:00 hod

 

Podmínky výběrového řízení:  do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Bc. i NMgr. programu, kteří mají ukončený alespoň první ročník a plní bezproblémově studijní povinnosti.

Uchazeči si k výběrovému řízení připraví:

  • prezentaci svého studijního záměru v českém a anglickém jazyce (ústně i písemně)
  • zdůvodnění volby zahraniční univerzity a předběžná volba vyučovaných programů na partnerské univerzitě (ve shodě se studijním oborem)
  • výpis ze SIS – přehled dosavadních studijních výsledků + studijní průměr v posledním roce studia

Bře 09

KH Mgr. Hany Rotkové

KH Mgr. Hany Rotkové budou v LS vždy v úterý od 16-17hod, v Brandýse n.L.

Úno 01

Gymnastika I.

Možnost doplnění písemných i praktických zápočtových požadavků z Gymnastiky I. – 7. 2. 2018 v 11:00hod. v Brandýse n.L.

Led 30

Konzultační hodiny doc. Hrabince

1.3..2018   10:00-11:00 KTV  v Rettigové
2.3.2018    11:00-11:30 KTV Brandýs
9.3.2018    11:00-11:30 KTV Brandýs
13.3.2018   11:30-12:15 KTV Brandýs
POZOR ZMĚNA!!! (zrušeny KH 14.3.)
PŘESUN na 16.3.2018   11:00 – 11:30 KTV v Brandýse
23.3.2018   11:00-11:30 KTV v Brandýse
27.3.2018   11:30-12:15 KTV v Brandýse

Led 29

Instruktor plavání 17. 3. 2018

Možnost platby převodem je do 12.3.2018 na účet č.: 423306319 / 0800, do zprávy pro příjemce napište prosím Vaše příjmení a „Instruktor plavání“!!!
Přihlášky vyplňujte na: https://docs.google.com/…/1eTcLmUotenXtfdCRazb5ktVWi4N…/edit

Instruktor

Led 23

Přesunutí konzultačních hodin

Z důvodu nemoci budou zítřejší konzultace přesunuty až na další středu – tj. na 31.1. 2018 (Brandýs, 14 – 15 h). Děkuji za pochopení.

M.Dlouhý

Led 23

Výukový plán FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

Výukový plán FČ 2018

Led 11

Překvapivá zjištění z testů 1.roč. TVS z předmětu Historie a současnost TK

(Píši to pro 1. ročník TVS, ale platí to současně i pro 2.ročník NMgr. učit TV, kteří mají bohužel obdobné problémy se základními pojmy TK, což je před státnicemi na pováženou.)
Vážení studenti,
nedokážu pochopit, že velká řada z vás není schopna se naučit několik definic (či alespoň rozumných vysvětlení) cca 12 pojmů, které se v testech ve značné míře stále dokola opakují a se kterými máte pět let ve všech předmětech pracovat. Za základní pohybové schopnosti považujete mrkání, dřep, chůzi, běh, chodit do práce, skok, zvedání, práci s lopatou atd., dovednost je podle vás vrozená, o komponentách zdravotně orientované zdatnosti, o definici tělesných cvičení, tělesné výkonnosti, hypokineze, pohybového režimu, životního stylu, zdraví atd., o vztazích mezi pojmy pohyb a tělesné cvičení, tělesná zdatnost a tělesná výkonnost, tělesná zdatost a psychická odolnost ani nemluvě. Žasnu, že jako studenti na Univerzitě Karlově mi píšete, že Komenský žil ve 14. či 19. století, Sokol podle vás založili Hirš, Funger, event. Fúhrer, že první starověké OH se konaly v Athénách (proč to tedy nejsou Athénské hry?), že povinná TV byla do škol zákonem zavedena za Marie Terezie (v té době už byla hodně dlouho mrtvá), v roce olympijských her nevíte, co znamená zkratka MOV (mimochodem ho založil podle vás Tyrš a další) – o hrubých chybách a naprosto zmatečnému rukopisu nemluvě. To je jen pár příkladů naprostých nesmyslů, které mě utvrzují v přesvědčení, že řada z vás nějaké studium TV naprosto ignoruje a že ani nedokáže aspoň trochu logicky uvažovat. Není divu, že se hromadí opakovaná neúspěšnost v testech! Ale to, co píši, se týká i těch studentů, kteří s odřenými zády dosáhli na klasifikaci 3. Z 45 studentů, z nichž někteří již test psali dvakrát (a s nezávazným předtermínem i třikrát), pouze 2 studenti byli klasifikováni známkou 1 a šest známkou 2. Doufám, že z tohoto přípisu cítíte mé velké zklamání a z toho vyplývající dobře míněnou výzvu, abyste si uvědomili, že s tímto laxním přístupem ke studiu na naší katedře a vůbec na fakultě nemůžete uspět. A pokud si to neuvědomíte, mějte soucit aspoň se svým stařičkým docentem, který ty bláboly musí číst.
Děkuji za pochopení a přeji vám, abyste se dokázali vzpamatovat. Zdraví Jiří Hrabinec

Led 04

Výsledky testu Gymnastika I

Nesplnili:
L. Příkop , T. Kočárník, O. Dytrych, K. Čechurová, P. Pečenková, I. Sottnerová

Splnili:
M. Wágner, J. Borůvka, S. Severin, V. Mašlonková, V. Mášová, V. Krausová, I. Langová, O. Matějka, N. Letavcová, T. Malimánek, M. Vávra

Náhradní termín písemného testu: ÚT 9.1. – 9:00hod – Brandýs
Termín pro doplnění praktických zápočtových požadavků ÚT 9.1. – 9:30hod. Brandýs

Pro 21

Odhlášení ze SSZ/ obhajob

Pokud se student přihlásí ke SSZ nebo obhajobě, poté se potřebuje ze zkoušky omluvit, je třeba zaslat mailem žádost sekretářce KTV p. Soukupové a vedoucímu komise. Není třeba posílat žádosti na studijní oddělení!

Starší příspěvky «