Obsah stránky

Zahraniční studium

Základní charakteristika

Program Erasmus je určen pro výjezdy a příjezdy našich a zahraničních studentů a akademiků na partnerské univerzity. U studentů se jedná zpravidla o semestrální pobyty, které jsou financovány z prostředků programu Erasmus. Veškeré informace poskytuje zahraniční oddělení fakulty. Katedra zajišťuje výběrové řízení studentů. Koordinátorem programu je doc. Jiří Suchý.

Cíle programu

Mobilita Bc a Mgr studentů

Studenti v bakalářském a magisterském stupni studia mají k dispozici řadu možností, jak vyjet do zahraničí. Studentské mobility můžeme pro přehlednost dělit na mobility studijní a mobility praktické.

Veškeré podrobné informace naleznete zde – https://pedf.cuni.cz/PEDF-2653.html

Pro koho je určena

Pro studenty Bc. i Mgr. SP, pro akademické pracovníky

 

Aktuální nabídka partnerských univerzit

Veškeré podrobné informace ohledně možnosti zahraničního studia naleznete na www stránkách PedF UK pod zahraničním oddělením – https://pedf.cuni.cz/PEDF-170.html.

Zde naleznete i seznam všech partnerských univerzit, se kterými má PedF uzavřené bilaterální smlouvy – https://pedf.cuni.cz/PEDF-427.html a pod stejným odkazem zjistíte i veškeré termíny – https://pedf.cuni.cz/PEDF-426.html (přihlášky ke konkurznímu řízení na mobilitu v následujícím ak. roce jsou začátkem LS).

 

Země

Univerzita

Počet studentů

Norsko

                      Volda

                     2

Norsko

                      Stavanger

                     2

Norsko

                      University of South-Eastern Norway

                     2

Portugalsko

                      Polytecnic Institute of Viana do Castelo

                     2

Španělsko

                      Extremadura

                     2

Španělsko

                      Lleida

                     2

Slovensko

                      Univerzita Komenského v Bratislavě

                     2

 

Kontakty na jednotlivé univerzity:

Rozhodnutí už je na Vás

Velmi rádi zodpovíme Vaše dotazy či vysvětlíme problematiku, která je v naší odbornosti.

doc. PhDr. Jiří Suchý Ph.D.
docent
jiri.suchy@pedf.cuni.cz

Obsah stránky