Obsah stránky

Věda a výzkum

Výzkumné zaměření KTV

Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena především na didaktiku tělesné výchovy v předškolním a školním věku. Členové katedry se zapojují do výzkumných projektů zaměřených na konkrétní oblasti jejich specializace. Mezi zásadní vědecko-výzkumná témata řešená členy katedry tělesné výchovy a sportu patří mimo jiné hodnocení vybraných fyziologických a somatických aspektů pohybu i zdravotně orientované zdatnosti u vybraných populačních skupin, dále pak inovace didaktických postupů a jejich implementace do praxe. Na katedře probíhá VaV činnost na základě týmové spolupráce pod vedením profesorů a docenta. Hlavními výzkumnými tématy jsou:

1) didaktika TV a sportu, prevence nadváhy a obezity dětí

2) pohybové aktivity dětí předškolního a mladšího školního věku

3) intervenční program pro eliminaci výskytu deformit nohou dětské populace

 

Řešené projekty a granty

KTV se uchází o projekty v rámci několika poskytovatelů. V roce 2023 se uchází o projekty GAČR, TAČR, ale i projekty vypisované Magistrátem či UK. Na vyhodnocení přihlášek se čeká.

Publikační činnost členů KTV

prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.

prof. Ing. Václav Bunc CSc.

Publikace indexované v databázi Web of Science (WoS) v periodikách, která mají přidělený Impact Factor (IF)

Jandová, S., Mendřický, R. (2021). Benefits of 3D printed and customized anatomical footwear insoles for plantar pressure distribution. 3D printing and additive manufacturing, 9(6), 547-556. doi: https://doi.org/10.1089/3dp.2021.0002

Olesniewicz, P., Pytel, S., Markiewicz-Patkowska, J., Szromek, A.R., & Jandova, S. (2020). A Model of the Sustainable Management of the Natural Environment in National Parks-A Case Study of National Parks in Poland. Sustainability, 12(7): Art. Nr. 2704. doi: 10.3390/su12072704.

Jandova, S., Gajdoš, M., Urbanová, K., & Mikuľáková, W. (2019). Temporal and dynamic changes in plantar pressure distribution, as well as in posture during slow walking in flat and high-heel shoes. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 21(4), 131-138.

Janura, M., Procházková, M., Svoboda, Z., Bizovská, L., Jandová, S., & Konečný, P. (2019). Standing balance of professional ballet dancers and non-dancers under different conditions. PLoS ONE 14(10): e0224145.

Tyszkiewicz, R., Pawlak-Wolanin, A., Markiewicz-Patkowska, J., Jandová, S., Oleśniewicz, P., Jáčová, H., & Tyszkiewicz, M. (2019). Innovative Supplier Partnership Assessment Model in a Polish Trading Enterprise. E & M, Economics and Management, 22(3), 67-82.

Jandová, S., & Janura, M. (2019). Jumping Performance and Take-off Efficiency in Two Different Age Categories of Female Volleyball Players. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 21(2), 55-61.

Jandová, S., Pazour, J., & Janura, M. (2019). Comparison of Foot Load in walking after two different surgical treatment of calcaneal fracture. The Journal of Foot & Ankle Surgery, 58, 260-265.

Nagy, L., Koldinská, M., Havelka, A., & Jandová, S. (2018). The Metodology of Evaluation and predicting of clothing comfort for functional apparel. Industria Textila, 69(2), 205-210.

Jandová, S., Volf, P., & Vaverka, F. (2018). The Influence of minimalist and conventional sports shoes and lower limbs dominance on running gait. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 20(3), 3-9.

Jandová, S., Sparks, M., Olešniewicz, P., Charousek, J., Chrástková, M., & Markiewicz, J. (2018). Changes in foot strike pattern and pressure distribution when running in minimalist and traditional running shoes. Medicina dello Sport, 71(2), 257-267.

Jandová, S., & Pazour, J. (2018). Limitovaný versus extenzivní laterální přístup při osteosyntéze zlomenin patní kosti – srovnání časových a dynamických parametrů krokového cyklu. Acta Chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca, 85(1), 57-61.

Puciato, D., Gawlik, A., Groanczewski, B., Oleśniewicz, P., Woś, B., Jandová, S., Markiewicz-Patkowka, J., & Soltysik, M. (2017). The relationship between hotel location and size on the example of hotel enterprises operating in Poland. E a M: Ekonomie a Management, XX, 216-224.

Baláš, J., Panáčková, M., Jandová, S., Martin, A., Strejcová, B., Vomáčko, L., Charousek, J., Cochrane, D.J., Hamlin M.J., & Draper, N. (2014). The effect of climbing ability and slope inclination on vertical foot loading using a novel force sensor instrumentation system. Journal of Human Kinetics, 44, 75-81.

Vaverka, F., Vodičková, S., & Elfmark, M. (2012). Kinetic analysis of ski turns based on measured ground reaction forces. Journal of Applied Biomechanics, 28, 41-47.

Vaverka, F., & Vodičková, S. (2010). Laterality of the Lower Limbs and Carving Turns. Biology of Sport, 27(2), 3-8.

Publikace v periodikách indexovaných v databázi WoS a Scopus (pokud jsou na WoS a mají IF, jsou uvedeny pouze výše)

Jandová, S. (2021). Jumping performance and také-off efficiency correlation with the basic anthropometric parameters in female volleyball players. Acta Gymnica, 51(e2021.020). doi.org/10.5507/ag.2021.020.

Gajdoš, M., Jandová, S., Lenková, R., Vadasová, B., Čuj, J., Mikuĺáková, W., & Nechvátal, P. (2020). Perceived changes in the university sudents´health behavior after participating in the study on wearing high-heeled shoes. Physical activity review, 8(1), pp. 104-112.

Widawski, K., Oleśniewicz, P., Rozenkiewicz, A., Zareba, A., & Jandová, S. (2020). Protected areas: Geotourist attractiveness for weekend tourists based on the example of gorcza nski national park in Poland. Resources, 9(4), Art. Nr. 35. DOI: 10.3390/RESOURCES9040035

Puciato, D., Rozpara, M., Oleśniewicz, P., Markiewitz-Patkowska, J., & Jandová, S. (2019). Physical activity of working age Wroclaw residents with reference to their income. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 11(1), 96-105. DOI: 10.29359/BJHPA.11.1.10

Čuj, J., Gajdoš, M., Nechvátal, P., Kendrová, L., Jandová, S., & Kračmar, B. (2019). Evalutation of the effectivity of physiotherapy and regime management of patients on functioning of shoulder joint after implantation of total reverse endoprosthesis. Medicina Fluminensis 55(3), 274-79. DOI: 10.21860medflum2019_221605

Jandová, S., Charousek, J., & Janura, M. (2019). Comparison of Stance Phase while Women Running in Minimalist and Conventional Sport Shoes. Acta Gymnica, 49(1), 40-46. DOI: 10.5507/ag.2019.003

Jandová, S. (2019). Laterality of lower limbs and plantar pressure symmetry while walking. Journal of Human Sport and Exercise, 14(4), 834-840.

Jandová S. (2018). Foot strike pattern in sport shoes with different construction. Journal of Mechanical Engineering, 15(2), 29-39.

Venkataraman M., Militký, J., Mishra, R., & Jandová, S. (2018). Unconventional measurement methods and simulation of aerogel assisted thermoregulation. Journal of Mechanical Engineering, SI 5(5), 62-96.

Jandová, S., Musílek, M., Martin, A. J., Cochrane, D. J., & Rozkovec, J. (2017). Transformation of mechanical work into kinetic energy during the Bosco Test. Human Movement, 18(3), 34-39.

Gajdoš, M., Čuj J., Mikuľáková, W., Kendrová, L., & Jandová, S. (2017). Senzomotorický tréning ako intervenčný prostriedok pri ovplyvňování balančných schopností – kazuistická štúdia. Rehabilitácia, 54(2), 116-125.

Jandová, S., & Pazour, J. (2015). Využití dynamografické metody pro analýzu chůze po osteosyntéze zlomenin patní kosti – pilotní studie. Rehabilitácia, 52(3), 186-192.

Jandová, S., & Šeflová, I. (2015). Porovnání zatížení nohy v oblasti pod patní kostí při stoji v MBT obuvi a běžné sportovní obuvi. Rehabilitácia, 52(1), 49-56.

Jandová, S., Froňková, M.,
& Nováková, K. (2013). Vliv obuvi nestabilní konstrukce na běžný krokový cyklus při chůzi na trenažeru při 10° stoupání. Rehabilitácia, 50(4), 226-231.

Jandová, S., & Charousek, J. (2013). Laterality of lower limbs during V2 alternate in nordic combined athletes. Human Movement, 14(3), 217-220.

Pavlů, R., & Vodičková, S. (2012). Vliv bicyklové ergometrie a pasivní vertikalizace na změny tlakového gradientu a srdeční frekvence u dívek 11-13 let. Rehabilitácia, 49(2), 103-109.

Pavlů, R., & Vodičková, S. (2011). Vliv polohy a místa měření na změnu hodnot systolického krevního tlaku. Rehabilitácia, 48(3), 131-136.

Ostatní publikace v recenzovaných periodikách (zahraniční včetně slovenských)

Prchalová, A., Hájková, J., Panská, Š. & Jandová, S. (2022). Jak učit tanec on-line? ACC Journal, 28 (C), 37-46.

Klementowski,K., Sołtysik, M., Sawicki, Z., Jandová, S., & Oleśniewicz, P. (2018). Organization and management of turist attractions. Case studies of lower silesia projects. Ekonomiczne problemy turystyki, 43(3), 125-131.

Puciato, D., Oleśniewicz, P., Markiewicz-Patkowska, J., Widawski, K., Rozpara, M., Mynarski, W., Gawlik, A., Dębska, M. & Jandová, S. (2016). Socio-Economic Determinants of Physical Activity of Non-Manual Workers, Including the Early Senior Group, from the City of Wroclaw in Poland. International Journal of Sport and Health Sciences, 10(11), 3678-3683.

Šeflová, I., Jandová, S., & Mrázková, K. (2016) The Influence of Changes of Body Composition Parameters in the Recovery Period in Top Athletes. ACC Journal, 22 (A), 25-32.

Jandová, S., Černeková, M., & Pazour, J., (2016). Plantar Pressure Asymmetry in Patients Six Months after Surgical Treatment of Calcaneal Fractures in Adults. British Journal of Medicine & Medical Research, 15 (4). 1-8.

Jandová, S., Dohnal, T., & Zappe, P. (2014). How civil servants understand the meaning and importance of physical aktivity in the human life. Rozprawy Naukowe, 46, 45-49.

Vodičková, S. (2008). Comparison of some selected kinematic parameters of the best and the worst throws of the elite discus throwers at the Ludvík Daněk´s meeting. Rozprawy Naukowe, 26, 27-29.

Vodičková, S. (2008). Vliv stability vybraných kinematických parametrů hodu diskem na délku hodu u světových diskařů a u olympijského vítěze v desetiboji. Telesná výchova a šport, 18(2), 20–23.

Vodičková, S., Lufinka, A., & Zůbek, T. (2005). The dynamographic method application for alpine skiing. Human Movement, 5(1), 19-23.

Vodičková, S., Lufinka, A., & Zůbek, T. (2005). Analýza krátkého carvingového oblouku pomocí dynamografické metody – I. Telesná výchova a šport, 15(1), 47–51.

Vodičková, S. (2005). Analýza krátkého carvingového oblouku pomocí dynamografické metody – II. Telesná výchova a šport, 15(3-4), 54–59.

Vodičková, S. (2002). Kinematische Analyse des Schibobfahrens. Leistungssport, 32(3), 51-54.

Ostatní publikace v recenzovaných periodikách (domácí)

Jandová, S. & Mrzenová, K. (2022). Porovnání metodiky výuky sjezdového lyžování ve vybraných zemích. Česká kinantropologie, 26(3-4), 44-58.

Svobodová, I., Chládková, I., Dlouhý, M., & Jandová, S. (2022). Vliv temperamentu a sociokulturního znevýhodnění na osvojování plaveckých dovedností žáků malotřídních škol. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 6(2), 95-111.

Jeřábek, P., Vindušková, J., & Jandová, S. (2021). Srovnání základní pohybové výkonnosti 12–15letých členů atletických sportovních středisek v letech 2011 a 2019. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 5(3), 51-60.

Pokorný, L., Homola, M., & Jandová, S. (2021). Sledování pohybové aktivity žáků staršího školního věku v době nouzového stavu. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 5(3), 61-71.

Jandová, S., & Charousek, J. (2018) Změna typu došlapu při použití minimalistické obuvi u rekreačních běžců. Česká kinantropologie, 22(3-4), 77-87.

Jandová, S. (2018). Dynamografická deskripce aktuální míry funkční asymetrie chůze po operativní léčbě fraktury patní kosti. Česká kinantropologie, 22(1), 26-34.

Šeflová, I., Jandová, S., Mrázková, K., Hůla, L., Honců, J., & Klečková, K. (2017). The diagnostics possibilities of an anaerobic power and capacity by using the Pedar system. ACC journal, 23(1).

Jandová, S., & Černeková, M. (2016). Hodnocení laterálních změn vybraných dynamických parametrů chůze pacientů po operativní léčbě fraktury patní kosti – pilotní studie. Česká kinantropologie, 20(1), 102-110.

Šeflová, I., Jandová, S., Kosová, E., Hanušová, B., & Mrázková, K. (2015). Změny parametrů tělesného složení po akutním zatížení. Studia Sportiva, 1, 32-37.

Charousek, J., Jandová, S., Šeflová, I., Sádek, P., Šlechta, P., & Chládek, M. (2015). Porovnání interakce chodidla a obuvi u závodníků severské kombinace při běhu na lyžích a na kolečkových lyžích. Česká kinantropologie, 19(1), 61-69.

Jandová, S., & Nováková, K. (2014). Hodnocení zatížení nohy při chůzi v MBT a běžné sportovní obuvi. Česká kinantropologie, 18(1), 72-79.

Nagy, L., Havelka, A., Kůs, Z., & Jandová, S. (2013). Testing physiologic comfort of functional clothing. ACC Journal, 19(A), 85-93.

Jandová, S., Charousek, J., & Lukeš, P. (2013). Projev laterality dolních končetin při oboustranném bruslení jednodobému elitní skupiny sdruženářů. Česká kinantropologie, 17(2), 47-53.

Jandová, S., & Vaverka, F. (2013). Dynamická analýza lyžařského oblouku. Česká kinantropologie, 17(2), 54-61.

Vaverka, F. & Jandová, S. (2013). K biomechanice lyžařského oblouku. Česká kinantropologie, 17(1), 21-29.

Vodičková, S., & Vaverka, F. (2010). Lyžařský oblouk a jeho fáze z hlediska vývoje techniky zatáčení. Česká kinantropologie, 14(2), 67-74.

Vodičková, S. (2009). Vývoj dynamometrického zařízení pro alpské lyžování a jeho přesnost. Česká kinantropologie, 13(1), 623-71.

Vodičková, S. (2008). Aplikace kinematických metod v deskriptivní analýze techniky sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká kinantropologie, 12(2), 53-61.

Vodičková, S. (2007). Kinematic analysis of the best throws of the world elite discusthrowers during Ludvík Daněk´s meeting. Acta Universitatis Carolinae. Kinantropologica, 42(2), 61-66.

Vodičková, S., Zůbek, T., & Lufinka, A. (2005). Ski load Ratio in the Short Turn. Acta Universitatis Carolinae. Kinantropologica, 41(1), 77-86.

Vodičková, S., & Zůbek, T. (2005). Vertikální zatížení lyží v otevřeném a zavřeném oblouku. Studia Kinanthropologica, 6(1), 27-32.

Vodičková, S. (2005). Podíl smyku v zavřeném a otevřeném oblouku při jízdě na carvingových lyžích. Studia Kinanthropologica, 6(1), 61-66.

Vodičková, S. (2005). Analýza středního snožného a carvingového oblouku z hlediska působících sil mezi lyží a podložkou. Česká kinantropologie, 9(2), 77–91.

Vodičková, S. (2004). Modely pro výuku sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a mládeže. Tělesná výchova a sport mládeže, 70(8), 18–27

Vodičková, S. (2004). Jízda na skibobu. Tělesná výchova a sport mládeže, 70(1), 33–36.

Vodičková, S., Lufinka, A., Zůbek, T., Barbora, J., & Mevald, J. (2003). Dynamografická metoda v alpském lyžování. Studia Kinantropologica, 4(1), 23-27.

Vodičková, S., Lufinka, A., Zůbek, T., Barbora, J., & Mevald, J. (2003). Konstrukce snímacího zařízení pro snímání sil v alpském lyžování. Česká kinantropologie, 7(1), 63–73.

Vodičková, S. (2003). The study of the body´s center of gravity in shot-putters. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Gymnica, 33(2), 33-37.

Vodičková, S. (2003). Nácvik sjíždění a zatáčení na lyžích u předškolních dětí. Tělesná výchova a sport mládeže, 69(7), 20–24.

Vodičková, S., & Rjabcová, H. (2002). Hodnoty prokluzu u jednotlivých plaveckých způsobů. Studia Kinantropologica, 3(1), 77-80.

Jandová, S. (2001). Time-space method of solution to ride in slalom – snowbiking and its influence on the efficiency of competitors. Acta Universitatis Carolinae. Kinantropologica, 37(1), 47-53.

Jandová, S. (2000). Analýza zavřených a otevřených oblouků při jízdě na skibobu ve slalomu. Studia Kinantropologica, 1(2), 192-196.

Jelen, K., & Jandová, S. (1999). Biomechanical aspects of snowbiking. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis.- Gymnica, 29(1), 43-47.

Jelen, K., & Jandová, S. (1998). Results of biomechanical analysis in snowbiking. Acta Universitatis Carolinae. Kinantropologica, 34(2), 89-96.

Jandová, S., & Jelen, K. (1998). Methods of Biomechanical Analysis in Snowbiking. Acta Universitatis Carolinae. Kinantropologica, 34(2), 97-100.

Monografie a odborné knihy

Jandová, S., Olesniewicz, P., & Dohnal, T. (2014). Vybrané aspekty rekreologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci. (90 %, s. 102)

Vodičková, S., Vaverka, F., & Segľa, S. (2010). Biomechanika lyžařského oblouku – fáze oblouku. Liberec: Technická univerzita v Liberci. (s. 199)

Vodičková, S. & Příbramský, M. (2005). Česká škola lyžování – sjíždění a zatáčení na lyžích dětí a mládeže. Liberec: Technická univerzita v Liberci. (90 %, s. 151) – odborná kniha

Příbramský, M., Jelen, K., & Vodičková, S. (2002). Česká škola lyžování – carving. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. (33 %, s. 158) – odbroná kniha

Kapitoly v monografiích a odborných knihách

Oleśniewicz, P., Jandová, S., & Markiewicz-Patkowska, J. (2015). How to creatively manage a school. Leadership in a school management. In K. Denek, A. Kamińska, & P. Oleśniewicz (Eds.). Education of tomorrow – Organisation of school education (pp. 19-32). Sosnowiec, Polsko: Humanitas.

Šebek, L., Hoffmannová, J., Jandová, S., & Dohnal, T. (2015). Sustainable outdoor play arena development: addressing potential environmental conflicts of single trail biking as a postmodern form of nature-based tourism. In K. Denek, A. Kamińska, & P. Oleśniewicz (Eds.). Education of tomorrow – Organisation of school education (pp. 183-192). Sosnowiec, Polsko: Humanitas.

Oleśniewicz, P., ,Jandová, S., & Markiewicz-Patkowska, J. (2015). Motivational factors hiearchy in the teaching profession. In K. Denek, A. Kamińska, & P. Oleśniewicz (Eds.). Education of tomorrow – Organisation of school education (pp. 49-64). Sosnowiec, Polsko: Humanitas.

Studijní materiály, učební texty (učebnice, skripta,…)

Jandová, S., Čuříková, L., Dygrín, J., Suchomel, A., Bittner, V., & Antoš, R. (2012). Základy alpského a běžeckého lyžování. 2. rozšířené vydání [Učební texty]. Liberec: Technická univerzita (s. 182).

Vodičková, S., Čuříková, L., Dygrín, J., Suchomel, A., Bittner, V., & Antoš, R. (2010). Základy alpského a běžeckého lyžování. [Učební texty]. Liberec: Technická univerzita (s. 141).

Vodičková, S. (2007). Lyžování do kapsy [Pro cvičitele a instruktory lyžování]. Liberec: Technická univerzita (s. 56).

Kolektiv (2005). Lyžování [Učební texty]. Liberec: Technická univerzita (s. 102).

Vodičková, S. (2004). Základy lyžování dětí [Učební texty]. Liberec: Technická univerzita. (s. 64).

Dygrín, J., Čuříková, L., Suchomel, A., Antoš, R., Vodičková, S., & Janatová, H. (2003). Základy lyžování [Učební texty]. Liberec: Technická univerzita. (s. 101).

Výčet publikací bude brzy doplněn.

Obsah stránky