Obsah stránky

Zahraniční studium

 • Základní charakteristika

  Program Erasmus je určen pro výjezdy a příjezdy našich a zahraničních studentů a akademiků na partnerské univerzity. U studentů se jedná zpravidla o semestrální pobyty, které jsou financovány z prostředků programu Erasmus. Veškeré informace poskytuje zahraniční oddělení fakulty. Katedra zajišťuje výběrové řízení studentů. Koordinátorem programu je doc. Jiří Suchý.

  Cíle programu

  Mobilita Bc a Mgr studentů

  Studenti v bakalářském a magisterském stupni studia mají k dispozici řadu možností, jak vyjet do zahraničí. Studentské mobility můžeme pro přehlednost dělit na mobility studijní a mobility praktické.

  Veškeré podrobné informace naleznete zde – https://pedf.cuni.cz/PEDF-2653.html

  Pro koho je určena

  Pro studenty Bc. i Mgr. SP, pro akademické pracovníky

   

  Aktuální nabídka partnerských univerzit

  Veškeré podrobné informace ohledně možnosti zahraničního studia naleznete na www stránkách PedF UK pod zahraničním oddělením – https://pedf.cuni.cz/PEDF-170.html.

  Zde naleznete i seznam všech partnerských univerzit, se kterými má PedF uzavřené bilaterální smlouvy – https://pedf.cuni.cz/PEDF-427.html a pod stejným odkazem zjistíte i veškeré termíny – https://pedf.cuni.cz/PEDF-426.html (přihlášky ke konkurznímu řízení na mobilitu v následujícím ak. roce jsou začátkem LS).

   

  Země

  Univerzita

  Počet studentů

  Norsko

                        Volda

                       2

  Norsko

                        Stavanger

                       2

  Norsko

                        University of South-Eastern Norway

                       2

  Portugalsko

                        Polytecnic Institute of Viana do Castelo

                       2

  Španělsko

                        Extremadura

                       2

  Španělsko

                        Lleida

                       2

  Slovensko

                        Univerzita Komenského v Bratislavě

                       2

   

  Kontakty na jednotlivé univerzity:

Kontaky

Velmi rádi zodpovíme Vaše dotazy či vysvětlíme problematiku, která je v naší odbornosti.

Jiří Suchý
doc. PhDr. Jiří Suchý Ph.D.
docent
jiri.suchy@pedf.cuni.cz

Obsah stránky