Led 23

Výukový plán FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

Výukový plán FČ 2018

Led 11

Překvapivá zjištění z testů 1.roč. TVS z předmětu Historie a současnost TK

(Píši to pro 1. ročník TVS, ale platí to současně i pro 2.ročník NMgr. učit TV, kteří mají bohužel obdobné problémy se základními pojmy TK, což je před státnicemi na pováženou.)
Vážení studenti,
nedokážu pochopit, že velká řada z vás není schopna se naučit několik definic (či alespoň rozumných vysvětlení) cca 12 pojmů, které se v testech ve značné míře stále dokola opakují a se kterými máte pět let ve všech předmětech pracovat. Za základní pohybové schopnosti považujete mrkání, dřep, chůzi, běh, chodit do práce, skok, zvedání, práci s lopatou atd., dovednost je podle vás vrozená, o komponentách zdravotně orientované zdatnosti, o definici tělesných cvičení, tělesné výkonnosti, hypokineze, pohybového režimu, životního stylu, zdraví atd., o vztazích mezi pojmy pohyb a tělesné cvičení, tělesná zdatnost a tělesná výkonnost, tělesná zdatost a psychická odolnost ani nemluvě. Žasnu, že jako studenti na Univerzitě Karlově mi píšete, že Komenský žil ve 14. či 19. století, Sokol podle vás založili Hirš, Funger, event. Fúhrer, že první starověké OH se konaly v Athénách (proč to tedy nejsou Athénské hry?), že povinná TV byla do škol zákonem zavedena za Marie Terezie (v té době už byla hodně dlouho mrtvá), v roce olympijských her nevíte, co znamená zkratka MOV (mimochodem ho založil podle vás Tyrš a další) – o hrubých chybách a naprosto zmatečnému rukopisu nemluvě. To je jen pár příkladů naprostých nesmyslů, které mě utvrzují v přesvědčení, že řada z vás nějaké studium TV naprosto ignoruje a že ani nedokáže aspoň trochu logicky uvažovat. Není divu, že se hromadí opakovaná neúspěšnost v testech! Ale to, co píši, se týká i těch studentů, kteří s odřenými zády dosáhli na klasifikaci 3. Z 45 studentů, z nichž někteří již test psali dvakrát (a s nezávazným předtermínem i třikrát), pouze 2 studenti byli klasifikováni známkou 1 a šest známkou 2. Doufám, že z tohoto přípisu cítíte mé velké zklamání a z toho vyplývající dobře míněnou výzvu, abyste si uvědomili, že s tímto laxním přístupem ke studiu na naší katedře a vůbec na fakultě nemůžete uspět. A pokud si to neuvědomíte, mějte soucit aspoň se svým stařičkým docentem, který ty bláboly musí číst.
Děkuji za pochopení a přeji vám, abyste se dokázali vzpamatovat. Zdraví Jiří Hrabinec

Led 04

Výsledky testu Gymnastika I

Nesplnili:
L. Příkop , T. Kočárník, O. Dytrych, K. Čechurová, P. Pečenková, I. Sottnerová

Splnili:
M. Wágner, J. Borůvka, S. Severin, V. Mašlonková, V. Mášová, V. Krausová, I. Langová, O. Matějka, N. Letavcová, T. Malimánek, M. Vávra

Náhradní termín písemného testu: ÚT 9.1. – 9:00hod – Brandýs
Termín pro doplnění praktických zápočtových požadavků ÚT 9.1. – 9:30hod. Brandýs

Pro 21

Odhlášení ze SSZ/ obhajob

Pokud se student přihlásí ke SSZ nebo obhajobě, poté se potřebuje ze zkoušky omluvit, je třeba zaslat mailem žádost sekretářce KTV p. Soukupové a vedoucímu komise. Není třeba posílat žádosti na studijní oddělení!

Pro 21

Předběžný rozpis SSZ – leden 2018

Rozpis SZZ leden 2018

Pro 12

Vánoční turnaje 2017

ván.turnaje 2017

Pro 11

Zrušení KH Mgr. Rotkové

Dne 2.1. a  23.1. 2018 se ruší KH Mgr. Rotkové.

Pro 04

Krajský přebor v plavání žáků – Brandýs nad Labem (4.11.2017)

Lis 30

Odevzdání diplomové a bakalářské práce

Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické podobě pro všechny obory je nejpozději do 8. 12. 2017. Tištěná podoba práce není třeba již odevzdávat. Pro snazší průběh obhajob se doporučuje nechat svázat práci alespoň do kroužkové vazby.

Lis 21

Výsledky písemného testu Gymnastika I ( OPBT2T106A)

Nesplnili:
Luboš Příkop, Ondřej Matějka, M. Introvič, Borůvka Jakub, Veronika Mášová, Valerie Mašlonková, Pečenková Pavla, Tomáš Malimánek, Adéla Špicarová, Kristýna Čechurová,
Veronika Krausová, Nikola Letavcová, Svatopluk Severin, Samuel Oram, Iveta Langová, Kočárník Tomáš, Ondřej Dytrych, Martin Wagner, Matěj Mach, Martin Vávra,
Ivana Sottnerová
Náhradní termín: 12.12. 9:00hod. Brandýs n.L.
Mgr. Kolbová

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky