Informace k SSZ a obhajobám

– studenti se dostaví na zahájení vždy před začátkem dopoledního či odpoledního bloku, kde dostanou od předsedy komise pokyny k průběhu zkoušek a obhajob
– čas zkoušky je čas, kdy už začíná být student zkoušen (před tím probíhá příprava – oboráři 30 minut, U1.st. ZŠ 20 minut) – dostavte se proto včas, jinak bude příprava adekvátně zkrácena
– k obhajobě každý student přinese 2 výtisky své závěrečné práce (1 zůstává vedoucímu, druhý si student po obhajobě odnese)
– před zahájením dopoledního či odpoledního bloku studenti uloží své prezentace do počítače tak, aby je mohli při obhajobě použít
– samotná prezentace studentů: obor TV – max 10 minut, U1.st. ZŠ – max. 7 minut (poté následuje vyjádření k posudkům a diskuse – doporučuji si přečíst Rady a tipy k obhajobám) – po vyčerpání časového limitu může předseda komise prezentaci ukončit tak, aby byl prostor pro diskusi a samotnou obhajobu
– přineste si jako skupina vodu (či jiné nápoje) a plastové kelímky – bude použito pro studenty na „potítku“ a při zkoušce; doporučuji si přinést drobné občerstvení formou ovoce, sušenek apod.
Všem studentům přejeme hodně zdaru, štěstí a dostatek sebereflexe.

KTV Vám drží palce!

Přidáno: 16.05.2024

Obsah stránky