Obsah stránky

O naší katedře

Every game has rules. Obey the rules, win the game; disobey the rules, lose it! The game of life has losers and winners. Play fairly and win!
- Israelmore Ayivo

KTV PedF UK je zaměřena především na vzdělávání pedagogů v oblasti tělesné výchovy, a to pro všechny stupně vzdělávání tak, aby absolventi dokázali vést své žáky i svěřence k aktivnímu životnímu stylu s pozitivním vztahem k pohybovým aktivitám po celý život. Studium je založeno na vstřícném přístupu ke studentům, kterým je poskytována maximální možná podpora nejen při studiu, ale i v rámci volnočasových aktivit.

Studenti mají možnost využívat technické vybavení katedry pro svůj odborný růst. Katedra se velmi intenzivně věnuje dalšímu vzdělávání učitelů tělesné výchovy a poskytuje tak aktuální informace a poznatky týkající se nových trendů ve výuce TV.

Fakta a statistiky

  • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium prezenční
  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ – navazující studium prezenční
  • Učitelství pro mateřské školy – prezenční i kombinované
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – prezenční i kombinované, včetně specializace TV
  • Studium vychovatelství – bakalářské kombinované
  • Rozšiřující studium Učitelství pro 1. st. ZŠ – kombinované
  • Rozšiřující studium učitelství tělesné výchovy – kombinované

124

Studujících obor TV v tomto AR

14

Vyjíždějících studentů oboru TV do zahraničí v tomto AR

Historie

Po zrušení pedagogických institutů byly roku 1964 opětně založeny pedagogické fakulty na univerzitách a dále byly založeny nové samostatné pedagogické fakulty v jednotlivých regionech. Pedagogická fakulta UK vznikla fúzí pedagogických institutů v Praze a v Brandýse. Obor učitelství TV pro základní a střední školy se zde v různých obměnách studoval do roku 1983, kdy bylo odborné studium TV pro 5.–12. ročník zrušeno.

V dalších letech zůstalo na KTV pouze studium pro přípravu učitelů na MŠ a na 1. stupni ZŠ. Na samém počátku devadesátých let se na KTV vrátilo odborné studium tělesné výchovy. Poté prošla KTV a studium TV řadou změn.

Několikrát došlo k redukci počtu vyučovacích hodin i počtu zaměstnanců na KTV. Změnily se i kombinace studia TV s ostatními předměty. Ve školním roce 2006/7 bylo zavedeno tříleté bakalářské studium oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterské dvouleté studium Učitelství TV pro základní a střední školy. KTV tradičně velmi těsně spolupracuje s VŠSK UK PedF Praha (dříve TJ Slavia PedF UK).

 

Adresa pracoviště

Brandýs nad Labem
UK PedF KTV
Královická 915
Brandýs nad Labem
250 01
tel.: +420 221 900 673, +420 721 309 886

Poštovní adresa – Praha

UK PedF KTV
Magdalény Rettigové 4
Praha 1
116 39
kancelář č. 406
tel.: +420 221 900 289, +420 721 309 886

Kontakt pro média

prof. PhDr. Soňa Jandová Ph.D.
profesor, vedoucí katedry
sona.jandova@pedf.cuni.cz
Karolína Soukupová
sekretářka katedry
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz

Obsah stránky