Obsah stránky

Studenti se specifickými potřebami

Základní charakteristika

Studenti se specifickými potřebami se obrací na proděkanku Kucharskou. Studijní záležitosti týkající se výuky TV mohou řešit s koordinátorem KTV. Na podmínkách splnění zápočtových a zkouškových požadavků je třeba se předem dohodnout s vyučujícím.

Kontaktní osoba

Mgr. Milena Vagaja Ph.D.
akademický pracovník
milena.vagaja@pedf.cuni.cz

Obsah stránky