Státní závěrečné zkoušky

Informace k SSZ a obhajobám

- studenti se dostaví na zahájení vždy před začátkem dopoledního či odpoledního bloku, kde dostanou od předsedy komise pokyny k…

Obsah stránky