Obsah stránky

Veřejnost

Vysokoškolský sportovní klub

Klubové oddíly

  • Florbal Oddíl působí od roku 1997, členskou základnu tvoří cca 40studentů.
  • Futsal Oddíl působí od roku 2007. Má tři družstva, která se zúčasňujíPražské futsalové ligy a každým rokem zatím postupují do vyššíchsoutěží.

Bližší informace poskytne PaedDr.Pokorný – ladislav.pokorny@pedf.cuni.cz

VŠSK pořádá pro veřejnost kurzy plavání pro děti ve fakultním bazénu v Br.n.L.:Kurzy jsou zajištěny odborně vyškolenými instruktory s nejvyšší plaveckou kvalifikací, kterou získali na katedře tělesné výchovy PedF UK. Cílem kurzů je naučit děti základním plaveckým dovednostem, zdokonalit a prohloubit plavecké znalosti, dovednosti a schopnosti za účelem přípravy sportovního plavání v rámci plaveckého oddílu VŠSK PedF UK.

Charakteristika klubu


 

Plavecká škola

Výuka probíhá v plaveckém bazénu v Brandýse nad Labem pod záštitou KTV a pod vedením instruktorů KTV. Zaměřujeme se na výuku dětí mladšího školního věku. Vedeme kurzy taktéž pro starší školní věk či předškolní věk. Děti jsou rozděleny do skupin dle jejich úrovně dovednosti ve vodním prostředí.

Cíle a obsah studia

Naším hlavním cílem je to, aby si děti vytvořily kladný vztah k vodnímu prostředí a aby se v něm uměly bezpečně pohybovat.

V případě zájmu o plavecký kurz nebo pro bližší informace kontaktujte:

Michael Kupilík
Bc. Michael Kupilík
lektor
michael.kupilik@pedf.cuni.cz

Univerzita třetího věku

Jde o jednosemestrální program v rozsahu 36 hodin. Výuka je realizována formou odborných přednášek, které se vztahují ke zdravému životnímu stylu v postproduktivním věku. Dále také ve formě pohybových aktivit účastníků, které jsou zaměřeny na rozvoj fyzické zdatnosti a na prevenci civilizačních chorob. Podmínkou absolvování programu je účast na cvičeních a závěrečná ročníková práce.

Cíle programu

Teoretický základ:
  • Teorie tělesné kultury,
  •  Zdravotní aspekty pohybové aktivity
Praxe:
  • Vodní sporty (plavání, cvičení ve vodě)
  • Zdravotní cvičení (jóga, speciální zdravotní cvičení, pilates)
  • Outdoorové aktivity (turistika, nordic walking, orientační aktivity)
  • Rytmická cvičení a cvičení s hudbou (lidové tance, rytmická cvičení, pohybová skladba)

Pro koho je určena

Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech zdravotní stav umožňující rekreační pohybové aktivity

Aktuální nabídka kurzů

Pohybové aktivity pro seniory (Brandýs n. L. a střední Čechy)

 


 

Celoživotní vzdělávání

Nabídku zájmových programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků naleznete níže nebo na odkaze zde a dále níže:
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/zajmove-kurzy/nabidka-zajmovych-programu/

Cíle programu

Gymnastické průpravy (zpevňovací, podporová, rotační, rovnovážná, odrazová, doskoková), metodické řady pro nácvik základních gymnastických prvků, dopomoc, záchrana a bezpečnost při provádění gymnastických cvičení, rozvoj flexibility a síly, kompenzace.

Pro koho je určena

Program je určen pro učitele 2. stupně základní školy a učitele středních škol.

Aktuální nabídka kurzů

  1. Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity
  2. Pohybová skladba ve školní tělesné výchově

V současné době se připravuje akreditace pro další 8 kurzů CŽV se zaměřením na pohybové aktivity dětí.

 


 

Program na výkon povolání: Učitelství TV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ je studiem k získání odborné kvalifikace v programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou podle zákona č. 563/2004 Sb. § 6 odst. 1 písm. b) č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace k tomuto programu, témata výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace najdete zde.

Obsah stránky