Obsah stránky

Kurzovní výuka

Katedra tělesné výchovy pořádá pro studenty celou řadu povinných a povinně-volitelných kurzů. Zimní kurzy jsou zaměřené především na lyžování, letní kurzy potom na outdoorové aktivity. Mezi další kurzy patří kurzy bruslení, masáží a atleticko-herní kurz pro specialisty oboru TV.

 

Cíle programu

Cílem kurzů je seznámit studenty předevěím s metodickým vedením skupiny s orientací na osvojení pohybových dovedností daného sportovního odvětví. Kurzy lyžování a snowboardingu jsou zaměřené na metodiku běžeckého a sjezdového lyžování s cílem získat licenci instruktora základního lyžování či snowboardingu.

Pro koho je určena

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium prezenční:
 • OPBT4T013A Kurz lyžování (1. semestr)
 • OPBT4T023A Kurz sportu a pobytu v přírodě (2. semestr
 • OPBT4T045A Lyžařský kurz II (4. semestr)
 • OPBT4T044A Kurz horské a vodní turistiky (4. semestr)
 • OPBT4T052A Sportovní a pohybové aktivity V = kurz gymnastiky a kurz bruslení (5. semestr)
 • OPBT4T110C Kurz instruktora lyžování a kurz snowboardingu (3. semestr)
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:
 • OPNT4T011A Atleticko herní kurz z didaktikou (2. semestr)
Učitelství pro MŠ (prezenční i kombinované):
 • OPB03T204A/OKB03T2204A Didaktika TV I s výchovně integrativním letním kurzem (2. semestr)
Učitelství pro 1. st. ZŠ (prezenční i kombinované):
 • OPMN01T119A/OKMN01T119A Kurz turistiky, her a pohybu v přírodě (2. semestr)
 • OPMN0T33B/OKMN0T256B Kurz metodiky bruslení (5. semestr – jen specializace TV)
 • OPMN0T339B/OKMN0T262B Kurz lyžování a her na sněhu (7. semestr – jen specializace TV)
Rozšiřující studium tělesné výchovy:
 • OCRT21TV14 Lyžování (1. semestr)
 • OCRT21TV15 Sporty a pohyb v přírodě (2. semestr)
 • OCRT21TV32 Bruslení a lední hokej (3. semestr)
 • OCRT21TV33 Gymnastika, tance a úpoly (3. semestr)

 

Aktuální nabídka kurzů

Kurz sportu a pobytu v přírodě, I. ročník TVS (OPBT4T023A)

Vyhláška ke kurzu

Datum: 10. – 14. 6. 2024

 

Kurz turistiky, her a pobytu v přírodě, I. ročník Učitelství pro 1. st. ZŠ, kombinované studium (OKMN0T119A)

Datum: 14. – 16. 6. 2024

 

Kurz turistiky, her a pobytu v přírodě, I. ročník Učitelství pro 1. st. ZŠ, prezenční studium (OPMN0T119)

Vyhláška ke kurzu

Datum: 17. – 21. 6. 2024

 

Kurz horské a vodní turistiky – Česko, I. – III. ročník TVS, volitelný (OPBT4T066B)

Datum: 26. – 30. 6. 2024

Vyhláška ke kurzu

 

Kurz horské a vodní turistiky – Rakousko, I. – III. ročník TVS, volitelný (OPBT4T066B)

Datum: 14. – 17. 6. 2024

Vyhláška ke kurzu; Přihlašovací formulář

 

Didaktika tělesné výchovy I, I. ročník Učitelství pro MŠ, prezenční studium (OPB03T204A)

Datum: 20. – 21. 5. 2024

 

Didaktika tělesné výchovy I, I. ročník Učitelství pro MŠ, kombinované studium (OKB03T204A)

Datum: 31.5. – 1. 6.  2024

Obsah stránky